İRİA əməkdaşları hibrid PET-MRT skanerləri üçün yeni detektorun hazırlanmasında iştirak edəcəklər

alarm Created with Sketch. 13-03-2023