“Ekosistem xəritəsi”

Ekosistem xəritəsi Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin bütün iştirakçılarını və onlar haqqında məlumatları əks etdirən məlumat səhifəsidir. Ekosistem xəritəsi Azərbaycanın innovativ inkişafı haqqında məlumatların təkcə ölkə daxilində deyil, hüdudlarından kənarda da yayılması məqsədinə xidmət edir. Ekosistem xəritəsinin bir hissəsi olmaq istəyən fiziki və hüquqi şəxslər öz layihəsinin janna daxil edilməsi üçün müraciət etmək imkanı əldə edəcəklər.